آدرس : تهران - خیابان دولت - نرسیده به سه راه نشاط - کوچه صراف - دست چپ انتهای بن بست اول
تلفن : 22601424 -- 22601425
دورنگار : 22647487
رايانامه : info@hamedschool.ir