1392/07/08

93/7/2

عربي : حل تمارين تا پايان ص 14

رياضي : حل تمارين از ص 5 تا 9 براي شنبه 

يادآوري : آوردن 2 قطعه عكس + سيمي كردن دفتر چه روزنگار و كتاب فارسي +آوردن وسايل استخر 

((برنامه فردا : دفاع مقدس - استخر - زبان انگليسي ))

 

 93/7/3

زبان : تهيه و آماده سازي به روشي كه گفته شده 

+جمله سازي با 8 عكس ص 11 در فسمت گفته شده دفتر 

يادآوري : آوردن 2 قطعه عكس جديد +تغيير رمز سايت +سيمي كردن روزنگار 

+اسم دار كردن وسايل شخصي +آوردن تكليف عربي 

 

93/7/5

رياضي : انجام ص 10 و 11 و 12 تا سر كار در كلاس

يادآوري : سيمي كردن دفتر فارسي + آوردن دستمال كاغذي شخصي

+ آوردن 2 قطعه عكس جديد

 

 

93/7/6

عربي : حل تمارين باقي مانده ص 85 و87 با مداد 

ادبيات : پيداكردن معاني كلمات گفته شده 

انشا: يك آزمون از جزوه گفته شده  

يادآوري : آوردن دستمال كاغذي شخصي+ آوردن 2 قطعه عكس جديد

 

93/7/7

ديني : تهيه دفتر 40 برگ

اجتماعي : تهيه دفتر 100 برگ + پيدا كردن جواب سئوالات درس 1

رياضي : نوشتن 8 عمليات مشابه گفته شده +جلسه بعد دفاتر بازديد مي شود

  قرآن: روانخواني سوره مومنون 

 

93/7/8

ادبيات فارسي : انجام تمرينات جزوه + مطالعه نكات گفته شده 

قرآن : روانخواني سوره مومنون تا آيه 17 +انجام تا ص 15 در كتاب 

كارو فناوري (حرفه ) : مطالعه درس اول +انجام فعاليت هاي گفته شده ص 63 تا 65 

بازديد دفاتر رياضي براي فردا 

 

 93/7/9

رياضي : انجام ص 12 تا 14 در كتاب و نوشتن جريمه ها 

 

93/7/10

زبان : نوشتن جمله ها با كلمات گفته شده و انجام workbookص 4

+انجام مسابقه ي خانگي + براي جلسه بعد املا از ص 11 و 12

تمرين براي متن روانخواني ص 5

يادآوري : نوشتن جريمه ي رياضي +املا