• شب قدر، شب حضور روح و ملايك در محضر امام زمان (عج) است.
  • شب قدر است و من قدري ندارم چه سازم توشه ي قبري ندارم . . .
  • تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی
  • به فرق نازنینش کی اثر می‌کرد شمشیر یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت
  • شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی
  • شعله افتاده به ملک دلم از فرط گناه دوست را از دل این شعله بخوانیم کمی . . .
  • ای ماه سر به مهر سر از سجده بر مدار... پشت سرت کسی نشسته که شق القمر کند...
  • امام صادق (ع) : تعیین مقدرات در شب ۱۹ رمضان تایید آن در شب ۲۱ وامضای آن در شب ۲۳ انجام میشود
  •